Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Mats Sundström ny medlem i Poolias styrelse

17:16 / 8 April 2005 Poolia Press release

Kommuniké från Poolia AB:s ordinarie bolagsstämma den 8 april 2005

Ordinarie bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade idag följande beslut:

Val av styrelseledarmöter De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Maria Lilja, Curt Lönnström och Björn Örås omvaldes, och som ny ledamot i styrelsen valdes Mats Sundström. Mats Sundström har tidigare haft ett antal vd-befattningar inom Kinnevikkoncernen. I dag bedriver han riskkapitalverksamhet kombinerat med ett mindre antal externa styrelseuppdrag, bland annat i e-aktiehandelsbolaget NeoNet och som ordförande för spelbolaget Unibet.

– Vi är verkligen glada att få med Mats Sundström i styrelsen, säger Poolias ordförande och huvudägare Björn Örås. Han har värdefulla erfarenheter som kompletterar oss andra i styrelsen, och det kommer att bidra positivt till Poolias framtida utveckling.

Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 13 april 2005. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg måndagen den 18 april 2005.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorarvoden Styrelsearvodet fastställdes till 700 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Allmänna kommentarer På bolagsstämman kunde det konstateras att Poolias utveckling ligger i linje med den affärsplan som fastställts för år 2005. – Vi ser en viss tillväxt på vår största marknad Sverige, säger vd Erik Strand. Arbetet fortsätter med att öka lönsamheten och tydliggöra vårt erbjudande inom den kvalificerade tjänstemannasektorn.

För mer information, kontakta: Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97 Erik Strand, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 073-392 98 00 Mats Sundström, tfn: 070-342 87 90

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på cirka 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering/Search. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär att vi uppfyller de krav som är uppsatta av Almega-Bemanningsföretagen.

Show as PDF