Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia: bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

12:31 / 17 February 2005 Poolia Press release

Vd Erik Strand kommenterar Poolias bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

Poolia redovisar för fjärde kvartalet i rad ett positivt resultat. Förbättringen i rörelseresultatet för helåret 2004 jämfört med 2003 är 56,5 MSEK. Tillväxten under året, inklusive det gjorda förvärvet i Storbritannien, är 52%. Exklusive förvärvad verksamhet är omsättningsökningen 10%. Kostnads- och produktivitetsförbättringar samt tillväxt är skälen till det förbättrade resultatet. Resultatet är dock inte i nivå med Poolias målsättningar, varför arbetet intensifieras med att ytterligare förbättra kostnadsnivån och produktiviteten, tillsammans med en fortsatt ökning av säljkraften.

Marknad och konjunktur Efterfrågan på Poolias huvudmarknader Sverige och Storbritannien har fortsatt haft en positiv trend under fjärde kvartalet. I Tyskland har marknaden för tjänster inom industri och lager haft en positiv utveckling medan det som är Poolias kärnaffär, uthyrning och rekrytering på tjänste-mannasidan, haft det fortsatt trögt.

Poolia Sverige Med en tillväxt på cirka 20% under fjärde kvartalet 2004 jämfört med motsvarande period 2003 fortsätter Poolia den under året visade trenden. Den svenska verksamheten har tagit marknadsandelar inom flera yrkesområden och geografiska områden. Resultatet är positivt för andra kvartalet i rad men kan förbättras ytterligare, och fokuseringen fortsätter därför på både lönsamhet och tillväxt.

Poolias internationella verksamhet Det under 2004 förvärvade brittiska bolaget gör sitt bästa resultat någonsin under bolagets 15-åriga historia. Under året startades också verksamhet i Reading. I Tyskland innebar fjärde kvartalet ett positivt resultat trots en volymminskning. Helårsresultatet är bättre än föregående år men ännu inte tillfredsställande. Under året startade Poolia Tyskland upp verksamhet på en ny ort – Mannheim. I Norden har verksamheterna i Norge och Danmark omstrukturerats under året. Finland visar ett positivt helårsresultat för första gången i bolagets historia.

För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på cirka 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering/Search. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF