Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia slutför omstruktureringsarbetet i Hamburg och skriver ner goodwillvärdet på den tyska verksamheten

12:48 / 22 December 2005 Poolia Press release

Poolia fokuserar sin verksamhet i Hamburg helt mot kvalificerade tjänster och skriver ner goodwillvärdet på det tyska innehavet med 48 MSEK. 11 MSEK kommer också att reserveras för att slutföra omstruktureringen av verksamheterna i Hamburg.

- Vi har beslutat att koncentrera verksamheten i Hamburg mot Poolias kärnverksamhet, det vill säga uthyrning och rekrytering av kvalificerade tjänstemän. I och med detta så slutför vi nu arbetet med att omstrukturera våra verksamheter i Hamburg, säger Poolias vd och koncernchef Erik Strand.

Omstruktureringen föranleder en nedskrivning av goodwill, hänförlig till Poolias tidigare förvärv av A&Z Arbeit und Zeit GmbH, om 48 MSEK av det totalt återstående tyska goodwillvärdet 52 MSEK. Nedskrivningen påverkar inte Poolias kassaflöde. Utöver denna nedskrivning kommer också 11 MSEK att reserveras under fjärde kvartalet 2005. Detta bedöms vara den maximala kostnaden för att slutföra omstruktureringsarbetet.

Diskussioner har inletts med det lokala företagsrådet (European Works Council), och berörd personal kommer att informeras inom kort.

Verksamheterna i Frankfurt, Mannheim och München berörs inte av den pågående omstruktureringen.

- Det känns naturligtvis tråkigt att komma med sådana här nyheter strax före jul, men vi måste agera nu för att få stopp på blodflödet i Tyskland. De berörda enheterna i Hamburg står för halva Poolias tyska omsättning, och det innebär att vi kommer att ha en bra bas kvar som vi kan bygga en framtida sund verksamhet på. Inom våra kärnsegment utvecklas den tyska marknaden väl, och vi ser stora utvecklingsmöjligheter för Poolia Tyskland i framtiden, säger Erik Strand.


För mer information, kontakta: Erik Strand, Poolias vd och koncernchef, tfn: 073-392 98 00

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF