Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Skanska bygger vidare på framgångsrikt samarbete

15:28 / 28 November 2005 Poolia Press release

- förlänger ramavtalet med Poolia

Redan för två år sedan tecknade Skanska avtal med Poolia avseende uthyrnings- och rekryteringstjänster. Ett lyckat samarbete som nu förstärks ytterligare när byggjätten valt att förlänga avtalet.

Det nytecknade avtalet sträcker sig i två år och omfattar uthyrning och rekrytering av kvalificerade tjänster till samtliga bolag inom Skanskakoncernens svenska verksamheter. – Vi ställer höga krav på vår egen personal och vi har samma krav och förväntningar på den personal vi hyr in och rekryterar från Poolia. Vi ser förlängningen som en naturligt steg i ett redan framgångsrikt samarbete, säger Claes Rising, inköpschef för avtalsområdet på Skanska Sverige AB.

Avtalet avser tjänster inom tjänstemannasektorn där Poolia är en av två leverantörer. – Vi ser det förnyade förtroendet som ett kvitto på att vi levererar duktiga konsulter, gör bra rekryteringar och vårdar våra kundrelationer. Det är vi jätteglada för, säger Susanna Marcus, vd för Poolia Sverige.


För mer information, kontakta: Susanna Marcus, vd Poolia Sverige, tfn: 08-555 655 10, mob: 073-944 55 10 Claes Rising, inköpschef Skanska Sverige, tfn: 08-504 354 20, mob: 070-346 63 00

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2004 uppgick till 121 miljarder kronor.

Show as PDF