Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

13:11 / 9 November 2005 Poolia Press release

Vd Erik Strand kommenterar Poolias delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Poolia fortsätter att visa positivt resultat och tar marknadsandelar på den viktiga svenska marknaden. För årets första nio månader uppgår koncernens rörelseresultat till 22,3 miljoner kronor, en ökning med 16,0 miljoner för jämförbara verksamheter. Tredje kvartalets rörelse¬resultat uppgår till 9,0 miljoner och inkluderar fortsatta kostnader för omställningsarbete i Tyskland samt en större marknadsföringssatsning i Sverige.

Den svenska marknaden fortsätter att utvecklas starkt. Poolias omsättning i Sverige ökar med 23% tredje kvartalet 2005 jämfört med motsvarande period 2004 och rörelsemarginalen för kvartalet ligger på 6,5%. Verksamheten i Sverige har ökat sina marknadsandelar inom Poolias segment.

Marknaden i Storbritannien fortsätter att växa. Poolias brittiska verksamhet utvecklas enligt plan. Under kvartalet har genomförts kraftfulla satsningar på de mindre brittiska kontoren vilket har påverkat marginalen. I augusti ändrades namnet på det brittiska bolaget till Poolia Parker Bridge.

Verksamheten i Övriga Norden visar en volymökning med 45% avseende tredje kvartalet. Resultatet uppnår break-even, och samtliga länder visar tillväxt med den starkaste utvecklingen i Danmark. I samtliga nordiska länder har marknaden en positiv tendens.

I Tyskland fortsätter marknaden att förbättras inom alltfler regioner. Verksamheten i Hamburg belastas fortsatt av volymminskning och omställningskostnader medan de mindre orterna visar en positiv utveckling. Totalt redovisas förlust i Tysklandsrörelsen.

Verksamheten inom Poolia Vård fortsätter den positiva trend som har pågått sedan halvårsskiftet 2004. Intäkterna för tredje kvartalet 2005 ökar med över 60% jämfört med tredje kvartalet 2004, och rörelsemarginalen för kvartalet är 5,8%.

Den 1 september tillträdde Björn Wide en nyinrättad tjänst som Poolias internationelle chef, och samma dag började Alfred Unterschemmann som ny chef för Poolia Tyskland.


För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF