Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2004

13:10 / 16 August 2004 Poolia Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 - Omsättningen uppgick till 584,8 MSEK (389,6), en ökning med 50%. - Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (-20,5). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK (-13,9). - Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (-14,2). - Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,62). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,0 MSEK (-0,7). För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20550/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF