Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2004

13:06 / 7 May 2004 Poolia Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2004 - Omsättningen uppgick till 282,1 MSEK (199,8), en ökning med 41,1%. - Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-6,1). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,4 MSEK (-2,6). - Resultatet efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (-4,2). - Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,18). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,3 MSEK (4,5). - På ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2004 fastställdes utdelningen till 0,25 SEK per aktie. - Förvärv av det brittiska bolaget Parker Bridge har genomförts per den 1 januari. För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60, 0733-92 98 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/07/20040507BIT20750/wkr0006.pdf Hela rapporten

Show as PDF