Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Ny koncernledning i Poolia AB

14:59 / 11 March 2004 Poolia Press release

Ny koncernledning i Poolia AB Poolia AB ökar sitt fokus på lönsamhet och internationell expansion. Som en konsekvens bildas en ny koncernledning och Sverigeorganisation. För den svenska verksamheten innebär det i huvudsak en sammanslagning av affärsområden för att få ökat fokus på kunder, konsulter och kandidater. Chef för den svenska verksamheten blir Susanna Marcus som tidigare varit försäljningschef. Hon kommer att ingå i koncernledningen tillsammans med VD, finanschef, kommunikationschef samt chefen för den internationella verksamheten. - Vi når klara synergieffekter i bolagets försäljningsarbete genom sammanslagningar av flera affärsområden, säger Erik Strand, VD på Poolia AB. Genom den ökade fokuseringen på den internationella verksamheten inom bolaget kommer det att rekryteras en Chef International. Tillsvidare har Erik Strand den rollen. Ny finanschef för koncernen är under rekrytering. Chef Kommunikation, med ansvar för koncernens marknadsföring och informationsarbete blir Erik Frankendal som idag är marknads- och informationschef på bolaget. Jan Bengtsson fortsätter som chef för Poolias dotterbolag Uniflex. Från och med den 1 april kommer den nya organisationen och koncernledningen att vara i arbete. För mer information kontakta: Erik Strand, VD/Koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 073 392 98 00 Erik Frankendal, Informationschef, tfn: 555 655 44, 070-399 43 00 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda tillhandahåller kvalificerad personal inom tjänstemannasektorn. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT20610/wkr0006.pdf

Show as PDF