Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Hälften kvinnor i Poolias styrelse

16:58 / 31 March 2004 Poolia Press release

Hälften kvinnor i Poolias styrelse Kommuniké från Poolia AB:s ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2004. Ordinarie bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade idag följande beslut: Val av styrelseledamöter Samtliga styrelseledamöter omvaldes; Margareta Barchan, Monica Caneman, Maria Lilja, Curt Lönnström, Ulf Sallnäs och Björn Örås. - Jag tycker att det är bra att Poolia, där sex av tio av medarbetarna är kvinnor, har en styrelse med hälften kvinnor. Jag kan även konstatera att bland chefer och nyckelpersoner i bolaget är 60% kvinnor, säger Maria Lilja. Maria Lilja är medlem av styrelsen sedan 1999. Styrelseordförande i Mandator AB, vice ordförande i Stockholms Handelskammare, styrelseledamot i Bilia AB, Observer AB, Intrum Justitia AB, Skandia Insurance Company Ltd och Diageo plc. Monica Caneman är medlem av styrelsen sedan 2003. Styrelseordförande i Interverbum AB, styrelseledamot i Investment AB Öresund, Nocom AB, Frango AB, Capona AB, Svenska Dagbladet, Citymail AB, Akademikliniken AB, SJ AB, Lindorff Holding AS, EDB Business Partner ASA, Resco AB och Schibsted ASA. Margareta Barchan är medlem av styrelsen sedan 2003. Styrelseordförande i Normann Partners, Celemiab Group AB, styrelseledamot i Brio AB, Karolinska Education AB, Authority for Sweden Net University och Founders Alliance. Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 5 april 2004. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg torsdagen den 8 april 2004. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Styrelse- och revisorsarvoden Styrelsearvodet fastställdes till 700 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning. Allmänna kommentarer På bolagsstämman kunde det konstateras att verksamheten ligger i linje med den affärsplan som fastställts för verksamheten år 2004. - Vi har sett en stabilisering av marknaden som påbörjades redan vid halvårsskiftet 2003, säger Erik Strand, vd på Poolia AB. För mer information kontakta: Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97 Erik Strand, VD/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 073-392 98 00 Maria Lilja, tfn: 070-675 45 52 Monica Caneman, tfn: 070-591 37 39 Margareta Barchan, tfn: 070-963 24 50 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda tillhandahåller kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/31/20040331BIT20940/wkr0006.pdf

Show as PDF