Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003

12:26 / 20 February 2004 Poolia Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående år. De kostnads- och produktivitetsförbättringar som är gjorda har dock inte varit tillräckligt kraftfulla för att leda till ett positivt resultat. Vi fokuserar på fortsatta produktivitets-förbättringar och intensifierar våra insatser på försäljningssidan. I samband med prövning av goodwillvärdering enligt gällande redovisningsregler och en försiktig uppskattning av framtida kassaflöden på gjorda förvärv har nedskrivning skett med 41,6 MSEK. Efter periodens utgång etablerar sig Poolia Professionals på Europas största marknad för bemanningstjänster genom att förvärva det brittiska bemanningsföretaget Parker Bridge. Marknad och konjunktur Marknaden har under perioden uppvisat tecken på en viss stabilisering och på några områden en svag tendens till uppgång. Den tyska marknaden är dock fortsatt svag. Poolia Professionals Poolia Professionals i Sverige har under året tagit marknadsandelar och hade en positiv volymtillväxt mellan tredje och fjärde kvartalet. Verksamheterna i övriga Norden har förstärkts och har för fjärde kvartalet uppnått ett rörelseresultat som är nära break-even. Uniflex Uniflex har haft en stark utveckling under året och tillväxten jämfört med föregående år är 36,5%. Dotterbolaget fortsätter att ta marknadsandelar inom sitt segment med ett positivt rörelseresultat före nedskrivningar för 2003. För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60, 0733-92 98 00 Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel 08-555 650 09 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda tillhandahåller kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/20/20040220BIT20290/wkr0006.pdf Hela rapporten

Show as PDF