Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Civilekonomerna och Poolia i samarbete för att effektivisera förmedling av civilekonomer

08:00 / 21 December 2004 Poolia Press release

Civilekonomerna har tidigare framfört skarp kritik av AMS hantering av arbetslösa civilekonomer, eller snarare brist på hantering. Det är ytterst få akademikerjobb som förmedlas via arbetsförmedlingarna och några särskilda insatser för att stötta akademikerna görs inte längre. De tidigare specialförmedlingarna, som visade på goda resultat, har sedan länge lagts ned. Civilekonomerna och Poolia har därför inlett ett samarbete för att öka rörligheten för civilekonomer på arbetsmarknaden.

- Den förutspådda förbättringen på arbetsmarknaden har i stort uteblivit. I alla fall när det gäller antalet sysselsatta. Många, framför allt nyexaminerade civilekonomer har stora svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna.

- För att konkret bidra till bättre förutsättningar för civilekonomer att få arbete satsar nu Civilekonomerna och Poolia på ett antal aktiviteter. Medlemmar i Civilekonomerna kommer att få exklusiv tillgång till en sammanställning av de lediga ekonomjobb som är aktuella hos Poolia och vissa arbeten kommer att enbart vara förbehållna Civilekonomernas medlemmar. En särskild webbplats med tips om hur man söker jobb kommer att läggas upp. Poolia kommer också att sköta granskningen av medlemmarnas CV, säger Charlotte Fryklund, chef för kandidatförsörjning på Poolia.

Under 2005 kommer även 7 karriärdagar att gå av stapeln. Syftet är att öka medlemmarnas kompetens i den egna karriärplaneringen. Under en karriärdag kommer deltagarna att få lyssna till föreläsningar men också få göra övningar som ökar förtroendet och självinsikten om den egna karriärutvecklingen.

För mer information, kontakta: Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna, tfn: 070-642 41 76 Charlotte Fryklund, chef för kandidatförsörjning på Poolia, tfn: 08-555 656 02

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns idag på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia Professionals Sverige erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Civilekonomerna är en facklig intresseorganisation för civilekonomer. Civilekonomerna har cirka 35.000 medlemmar varav 14.000 studerandemedlemmar. Verksamhetsidén är att ge medlemmar kvalificerad service vad gäller arbetsliv, förhandlingar, utbildning, professionsfrågor och yrkesetik.

Show as PDF