Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia ingår ramavtal med FMV för IT-konsulttjänster

16:22 / 16 November 2004 Poolia Press release

Poolia har som enda bemanningsföretag kvalificerat sig att ingå ramavtal med Försvarets Materialverk (FMV) för IT-konsulttjänster. Ramavtalet har upphandlats på uppdrag av Statskontoret och omfattar 51 statliga myndigheter i Stockholm.

Poolia, med dotterbolaget Poolia IT, är ett av 14 IT-företag som kvalificerat sig för att ingå ramavtal med FMV för IT-konsulttjänster inom området infrastruktur. Inköpsvolymen för hela ramavtalsområdet beräknas till 1-1,5 miljard kronor per år. - Jag konstaterar att vi som bemanningsföretag klarade de höga krav på kvalitet och goda kundreferenser som FMV ställde på sina leverantörer. Detta avtal tydliggör att vår satsning på resurskonsulting inom IT står sig väl i konkurrens med traditionella IT konsulter, säger AnnSofi Nyrén, vd på Poolia IT. För mer information, kontakta: AnnSofi Nyrén, vd Poolia IT, tfn: 08-555 652 02, 073-944 52 02

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns idag på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Poolia IT är ett bolag inom Poolia-koncernen som arbetar med resurskonsulting inom IT-sektorn. Vi har närmare 300 konsulter samt ett stort nätverk av underkontrakterade konsulter i Sverige. Poolia IT erbjuder bred kompetens inom bl.a. användarsupport, nätverks- och servicedrift, system- och databasadministration, systemutveckling och projektledning. Genom vårt nätverk erbjuder vi även specialistkompetens inom IT. Bland våra kunder återfinns några av Sveriges största företag och organisationer

Show as PDF