Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Nomineringskommitté inrättad i Poolia

13:38 / 18 November 2004 Poolia Press release

Poolias ordinarie bolagsstämma 2004 beslutade att inrätta en nomineringskommitté. Kommittén har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen och att lämna förslag på ersättningen till styrelseledamöter och revisorer.

Enligt bolagsstämmans beslut ska kommittén representeras av de två största aktieägarna, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Örås. Ägarna har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

Mats Andersson, Skandia Liv Mats Gustavsson, SEB

Nomineringskommittén har utsett Mats Andersson till kommitténs ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att inkomma med förslag till nomineringskommitténs ordförande på följande adress: Poolia, Box 300 81, 104 25 Stockholm, eller via tfn: 08-788 41 73.

För mer information, kontakta: Mats Andersson, Skandia Liv, tfn: 08-788 41 73 Björn Örås, styrelseordförande Poolia, tfn: 070-526 79 97

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns idag på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia Professionals Sverige erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Show as PDF