Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nomineringskommitté inrättad i Poolia

Poolias ordinarie bolagsstämma 2004 beslutade att inrätta en nomineringskommitté. Kommittén har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen och at...

13:38 / 18 Nov Poolia Press release

Poolia förbereder notering av Uniflex

Poolia förbereder notering av Uniflex Styrelsen för Poolia AB förbereder förslag om utskiftning och notering på Nya Marknaden av dotterbolaget Unifle...

12:06 / 8 Sep Poolia Press release

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2004

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 - Omsättningen uppgick till 584,8 MSEK (389,6), en ökning med 50%. - Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (...

13:10 / 16 Aug Poolia Press release

Mats Påhlson ny finansdirektör på Poolia AB

Mats Påhlson ny finansdirektör på Poolia AB Mats Påhlson utses idag till ny finansdirektör på Poolia AB. Han kommer från Lernia AB där han de senaste...

15:00 / 18 May Poolia Press release

Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2004

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2004 - Omsättningen uppgick till 282,1 MSEK (199,8), en ökning med 41,1%. - Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSE...

13:06 / 7 May Poolia Press release

Nyetablering ger 400 jobb i Västerås

Nyetablering ger 400 jobb i Västerås Poolia Professionals och Uniflex har fått det största rekryteringsuppdraget hittills i sitt slag: Till nästa som...

08:25 / 22 Apr Poolia Press release

Hälften kvinnor i Poolias styrelse

Hälften kvinnor i Poolias styrelse Kommuniké från Poolia AB:s ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2004. Ordinarie bolagsstämman i Poolia AB (publ) fa...

16:58 / 31 Mar Poolia Press release

Ny koncernledning i Poolia AB

Ny koncernledning i Poolia AB Poolia AB ökar sitt fokus på lönsamhet och internationell expansion. Som en konsekvens bildas en ny koncernledning och ...

14:59 / 11 Mar Poolia Press release

Vice vd och finansdirektören lämnar Poolia AB

Vice vd och finansdirektören lämnar Poolia AB Vice vd Susanne Nyström och finansdirektör Kjell-Åke Jägenstedt har i samråd med vd och styrelse beslut...

10:00 / 2 Mar Poolia Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseres...

12:26 / 20 Feb Poolia Press release