Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

18:15 / 3 July 2003 Poolia Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) Bolagsstämma i Poolia beslutar om ändring av bolagsordningen samt nedsättning av aktiekapitalet och överkursfonden Extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) har i dag beslutat att ändra bolagsordningen samt nedsätta aktiekapitalet och överkursfonden i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Därmed kan cirka 137 miljoner kronor utbetalas till bolagets aktieägare inom ramen för bolagets inlösenprogram och 262 miljoner kronor kan överföras från överkursfonden till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande. Nedsättningarna kommer att verkställas så snart rättens tillstånd erhållits, vilket förväntas ske i slutet av oktober 2003. Stockholm den 3 juli 2003 Poolia AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tfn: 073-944 50 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00900/wkr0002.pdf

Show as PDF