Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia överför 137,0 miljoner kronor till aktieägarna genom inlösen av aktier

15:43 / 26 June 2003 Poolia Press release

Poolia överför 137,0 miljoner kronor till aktieägarna genom inlösen av aktier Anmälningstiden för inlösen av aktier i Poolia avslutades den 24 juni 2003. Erbjudandet berättigade aktieägarna att lösa in var femte aktie mot kontant betalning om 30 kronor per aktie. Enligt slutlig sammanställning har anmälningar om inlösen av 4.565.744 aktier inlämnats. Detta motsvarar cirka 99,3 procent av det totala antalet aktier som kunde inlösas enligt erbjudandet. Efter fullföljande av inlösen kommer det totala antalet utestående aktier i Poolia att uppgå till 18.433.420. Genom inlösen av aktier kommer cirka 137,0 miljoner kronor att överföras till aktieägarna. Detta utgör drygt en tredjedel av Poolias likvida medel som den 31 mars 2003 uppgick till cirka 380,8 miljoner kronor. Justerat för inlösenbeloppet skulle Poolias likvida medel per den 31 mars 2003 uppgått till cirka 243,8 miljoner kronor, vilket skulle motsvara en soliditet om cirka 69,1 procent. Resterande likvida medel bedöms som tillräckliga för att säkerställa en fortsatt expansion, såväl organiskt som genom kompletterande förvärv i enlighet med Poolias strategi. Erbjudandet har skapat ett ökat aktieägarvärde genom att aktieägarna har beretts direkt tillgång till en del av bolagets överskottsmedel. För att kunna genomföra utbetalning av inlösenbeloppet måste nedsättningen av bolagets aktiekapital och överkursfond beslutas av extra bolagsstämma den 3 juli 2003, registreras hos Patent- och registreringsverket samt godkännas av tingsrätten efter ett kallelseförfarande. Datum för utbetalning för inlösta aktier är därför beroende av, bland annat, rättens handläggningstid. Poolia bedömer dock att utbetalning av inlösenbeloppet bör kunna äga rum i slutet av oktober 2003. De som deltar i erbjudandet och som anmält aktier till inlösen beräknas i mitten av juli 2003 erhålla en s.k. inlösenaktie för varje inlämnad aktie, som anmälts till inlösen. Handel med inlösenaktier vid Stockholmsbörsen beräknas komma att pågå från och med den 14 juli 2003 fram till cirka en vecka före utbetalning av inlösenbeloppet. Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Poolia. För mer information kontakta: Kjell Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tel 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00850/wkr0002.pdf

Show as PDF