Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

13:38 / 8 May 2003 Poolia Press release

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade tjänster inom juridikområdet. En rad spännande projekt inom HRM (Human Resource Management) har startats upp under perioden, bland annat ett karriärändringsprojekt på nordisk basis. Poolia har också erhållit ett av Sveriges största rekryteringsuppdrag till ett stort säkerhetsföretag med upp till 2300 rekryteringar under fyra år. Marknad och konjunktur Marknaden i de länder där Poolia har verksamhet visar inga tecken på tillväxt. Efterfrågeläget har varit oförändrat under första kvartalet. Den fortsatta fokuseringen på produktivitet och kostnadseffektivitet har lett till att vi under första kvartalet uppnår lönsamhet i den svenska verksamheten. Fokus för att nå lönsamhet i koncernen fortgår med oförminskad kraft. Expansionen i de nordiska marknaderna fortsätter. Verksamheten i de tre nordiska länderna har fördubblats jämfört med förra året. Under perioden har vi tecknat ett antal ramavtal med viktiga kunder. Varumärke och profilering Profileringen av varumärket Poolia Professionals fortsätter, i mars startade en reklamkampanj i de största svenska dagstidningarna där temat är bevisat hög kundnöjdhet. Poolia Professionals profilering som ett premiumvarumärke och förstahandsval när det gäller kvalificerade tjänster har fortgått under perioden. Uniflex Dotterbolaget Uniflex som tillhandahåller tjänster inom de generella segmenten har ökat omsättningen och kraftigt förbättrat resultatet jämfört med föregående år. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50 Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ett 25-tal orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Vi tillhandahåller kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Under 2002 delade Poolia upp den svenska verksamhen i två varumärken för att öka tydligheten gentemot marknaden. Poolia Professionals positionerar sig som specialist på kvalificerad bemanning och rekrytering och dotterbolaget Uniflex som en av de största aktörerna inom generell bemanning. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice. DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2003 Viktiga händelser under perioden · Omsättningen uppgick till 199,8 MSEK (201,2), en minskning med 0,7% · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-22,7) och rörelseresultatet till -6,1 MSEK (-26,7). · Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,77). · Positivt rörelseresultat i den svenska verksamheten. · Positivt kassaflöde under kvartalet. · Förstärkning av Poolia Juridik genom förvärv av rörelsen i Nilesco Search. · Poolia har erhållit ett av Sveriges största rekryteringsuppdrag för ett bolag i säkerhetsbranschen. · Händelser efter periodens utgång: På ordinarie bolagsstämma den 10 april 2003 fastställdes utdelning om 0:25 SEK per aktie. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50 Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF