Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia förstärker styrelsen med två kvinnliga ledamöter

14:33 / 11 March 2003 Poolia Press release

Poolia förstärker styrelsen med två kvinnliga ledamöter Margareta Barchan och Monica Caneman föreslås av aktieägare som representerar mer än 50% av rösterna bli nya styrelseledamöter vid Poolias ordinarie bolagsstämma den 10 april. Till övriga styrelseposter föreslås omval av ledamöterna Maria Lilja, Curt Lönnström, Ulf Sallnäs, Mats Edlund och ordförande Björn Örås. Margareta Barchan är född 1950 och är vd i konsultbolaget Service Management Group SMG AB sedan 2002. Hon är styrelseordförande i konsultföretaget Celemiab Group AB, samt ledamot i flera styrelser, bland annat Brio AB, Founders Alliance Sweden AB, Karolinska Education AB, Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och Styrelseakademin södra regionen. Monica Caneman är född 1954 och har en lång bakgrund inom Skandinaviska Enskilda Banken (1977-2001) bland annat som vice vd. Hon är ledamot i ett antal styrelser där bland annat kan nämnas Nocom AB, Frango AB, Capona AB, Investment AB Öresund, Svenska Dagbladet AB, Citymail AB och SJ AB. Ordinarie bolagsstämma i Poolia AB (publ) kommer att hållas den 10 april i bolagets lokaler på Warfvinges väg 20 klockan 16.00. Kallelse till bolagsstämman publiceras torsdagen den 13 mars i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. För mer information kontakta: Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tfn: 08-555 650 09 Mats Edlund, vd Poolia, tfn: 08-555 650 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00750/wkr0002.pdf

Show as PDF