Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké för 1 jan - 31 dec 2002

13:21 / 20 February 2003 Poolia Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 · Omsättningen minskade med 24,0% till 792,5 MSEK (1043,2). · Resultatet före skatt uppgick till -48,8 MSEK (18,0) och rörelseresultatet till -64,5 MSEK (1,3). · Resultat per aktie uppgick till -1,93 SEK (0,23). · Året har präglats av minskad efterfrågan inom bemanningsbranschen. · Verksamheten har delats upp i Poolia Professionals och Uniflex. · Active Nurse, ett vårdbemanningsföretag, har förvärvats i Norge. · Ny lönemodell för nyanställda tjänstemän i Sverige gäller fr.o.m. 1 februari 2003. · Utdelningen föreslås bli 0,25 SEK (0,25) per aktie. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50 Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF