Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia etablerar sig genom förvärv i Storbritannien

14:00 / 17 December 2003 Poolia Press release

Poolia etablerar sig genom förvärv i Storbritannien Poolia AB etablerar sig på Europas största marknad för bemannings tjänster genom att förvärva det Londonbaserade bemanningsföretaget Parker Bridge. - Detta är ett led i vår strategi att bli en av de ledande aktörerna inom bemanning av kvalificerad personal i Europa, säger Erik Strand, vd på Poolia. Parker Bridge specialiserar sig på kvalificerade tjänster inom bank, finans och ekonomi. Omsättningen var vid räkenskapsårets slut (april 2003) cirka 16 miljoner pund. I och med förvärvet ökar Poolia sin omsättning med 25 procent och förstärker verksamheten inom professionals- segmentet, det vill säga kvalificerad personal på tjänstemannasidan. - Med sin starka position är Parker Bridge en utmärkt plattform för oss när vi nu etablerar oss på den brittiska marknaden. Det är ett sunt och lönsamt bolag, med stor tillväxtpotential och med en företagskultur som passar väl ihop med Poolias, säger Erik Strand. Sarah Lyons, vd för Parker Bridge, fortsätter som vd för bolaget. - Vi är mycket stolta idag över att ingå i Pooliakoncernen och vi hoppas att vi med vår kvalitetsmedvetenhet och starka marknadsposition ska bidra till bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt, säger Sarah Lyons. Parker Bridge startade 1989 med huvudkontor i London. Bolaget har cirka 500 personer anställda och genomför cirka 300 rekryteringar per år. Enligt en oberoende undersökning av branschen vann Parker Bridge nyligen i stor konkurrens omnämningen som "Best Temporary Recruitment Agency", en kvalitetsutnämning som har fått genomslag i branschen samt även i brittisk media. Storbritannien är ett av de länder i världen som har den högsta procentuella andelen av den totala arbetskraften inom bemannings branschen. Trots en vikande marknad har Parker Bridge haft en stabil tillväxt de senaste åren, främst inom personaluthyrning. Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns idag på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia Sverige är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige och erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice. För mer information kontakta: Erik Strand, vd Poolia AB, tfn: 08-555 650 60 Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia AB, tfn: 08-555 650 09 För bokning av intervjuer och beställning av bildmaterial, ring eller e-posta till Erik Frankendal, informationschef, erik.frankendal@poolia.se, tfn 070-399 43 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00570/wkr0002.pdf

Show as PDF