Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar a...

12:24 / 5 Nov Poolia Press release

Inlösen i Poolia

Inlösen i Poolia Sista dag för handel med inlösenaktier i Poolia AB (publ) ("Poolia") är den 14 oktober 2003 o...

14:24 / 10 Oct Poolia Press release

Poolia förstärker sitt erbjudande med HRM

Poolia förstärker sitt erbjudande med HRM Allt fler företag och organisationer efterfrågar hjälp med att koppla personalarbetet närmare sina affärsst...

08:30 / 7 Oct Poolia Press release

Blivande VD på Poolia köper aktier i bolaget

Blivande VD på Poolia köper aktier i bolaget Erik Strand blir fr.o.m. den 1 oktober ny VD på Poolia. Han har i veckan köpt 100 000 Poolia B aktier. ...

09:01 / 5 Sep Poolia Press release

Ny VD på Poolia

Ny VD på Poolia Erik Strand blir fr. o. m. den 1 oktober ny VD på Poolia. Han lämnar en befattning som VD på mediakoncernen Business Communication Gr...

13:00 / 1 Sep Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed ...

12:00 / 14 Aug Poolia Press release

Mats Edlund lämnar Poolia

Mats Edlund lämnar Poolia Mats Edlund, VD på Poolia, har idag meddelat att han lämnar sin befattning. - Under mina år på Poolia har branschen genomg...

13:00 / 26 May Poolia Press release

Styrelsens beslut avseende likviditetsgaranti

Styrelsens beslut avseende likviditetsgaranti I syfte att främja likviditeten i aktien har styrelsen för Poolia beslutat att ingå avtal med Enskilda ...

09:30 / 20 May Poolia Press release

Poolia och Agfa i nordiskt samarbete

Poolia och Agfa i nordiskt samarbete Agfa omorganiserar delar av sin verksamhet i Norden och Poolia Professionals får i uppdrag att hantera både avve...

10:05 / 16 May Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search s...

13:38 / 8 May Poolia Press release

Skanska väljer Poolia för bemanningstjänster

Skanska väljer Poolia för bemanningstjänster Poolia Sverige AB och Skanska AB har tecknat ett tvåårigt ramavtal som omfattar personaluthyrning och re...

16:39 / 18 Mar Poolia Press release

Kallelse till bolagsstämma Poolia AB (publ)

Poolia AB (publ) kallar härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Warfvinges väg 20 ...

09:12 / 13 Mar Poolia Press release

Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 · Omsättningen minskade med 24,0% till 792,5 MSEK (1043,2). · Resultatet före skatt uppgick till -48,8...

14:31 / 20 Feb Poolia Press release

Bokslutskommuniké för 1 jan - 31 dec 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 · Omsättningen minskade med 24,0% till 792,5 MSEK (1043,2). · Resultatet före skatt uppgick till -48,8...

13:21 / 20 Feb Poolia Press release