Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september

11:54 / 6 November 2002 Poolia Press release

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september *Omsättningen för perioden minskade med 27,6% till 588,5 MSEK (812,3). *Resultatet före skatt uppgick till -40,2 MSEK (29,0) och rörelseresultatet till -51,9 MSEK (16,2). *Resultat per aktie uppgick till -1,35 SEK (0,67). *Den svenska verksamheten uppvisade lönsamhet i tredje kvartalet. *Dotterbolaget Uniflex uppvisade positivt rörelseresultat för tredje kvartalet. *Det norska vårdbolaget Active Nurse har förvärvats efter periodens utgång. Omsättning Omsättningen för perioden minskade med 27,6% till 588,5 MSEK (812,3). Omsättningen för verksamheter utanför Sverige uppgick till 101,6 MSEK (101,6). Den verksamhet som bedrivs i dotterbolaget Uniflex AB, omsatte 97,2 MSEK. Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst. Omsättningens fördelning på tjänsteområden: Jan - Sep Jan - Sep Förändring Andel % Andel % MSEK 2002 2001 % 2002 2001 Personaluthyrning 551,7 755,6 -27,0 94 93 Rekrytering 24,1 47,6 -49,4 4 6 Outsourcing 12,7 9,1 39,6 2 1 Summa 588,5 812,3 -27,6 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden till -40,2 MSEK (29,0). Rörelseresultatet uppgick till -51,9 MSEK (16,2). Verksamheter utanför Sverige har belastat rörelseresultatet med -24,8 MSEK. Verksamheten inom Uniflex har ett rörelseresultat på -10,4 MSEK. Resultatet i den svenska verksamheten har påverkats av minskad efterfrågan samt omstrukturerings-, omställnings-, och anpassningskostnader i samband med uppdelning av verksamheten i de två varumärkena Poolia Professionals och Uniflex. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 11,7 MSEK (12,8). Kommande rapporttillfällen 20 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Stockholm den 6 nov 2002 Mats Edlund VD Upplysningar Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR20. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2001. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08- 555 650 50 Kjell-Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09. Poolia är ett av de ledande bemanningsföretagen i Sverige med verksamhet även i Norge, Danmark, Finland samt Tyskland. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering/Search och Outsourcing. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, Personal & Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Pedagogik, Vård samt Life Science. Inom dotterbolaget Uniflex erbjuds tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00520/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00520/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF