Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia i samarbete med Biovitrum

08:00 / 16 January 2002 Poolia Press release

Poolia i samarbete med Biovitrum Poolia ingår ett unikt partnerskap med Biovitrum. Poolia övertar delar av human resources-avdelningen samt levererar ett IT-baserat rekryteringsverktyg som effektiviserar rekryteringen av nyckelpersoner till Biovitrum. Rekryteringsverktyget ägs och sköts av Poolia. Biovitrum är ett kunskapsintensivt företag som är avknoppat från Pharmacia, med cirka 900 anställda varav nästan hälften arbetar inom medicinsk forskning. - Poolias kunskaper inom kompetensutveckling och bemanning bidrar till att vi får en dynamisk och flexibel personalavdelning som kommer att ligga i frontlinjen när det gäller personalfrågor. Poolia kommer också att effektivisera och ansvara för den löpande rekryteringen via rekryteringsverktyget, säger Christer Ahlner, Vice President Human Resources på Biovitrum. Inom affärsområdet Poolia Personal & Lön rekryteras för närvarande tre personer på strategisk nivå till Biovitrums personalavdelning. - Det här är ett spännande samarbete eftersom vi levererar kvalificerad personal inklusive ett rekryteringsverktyg. Vi bygger också samarbetet på ytterligare en dimension, nämligen ett långsiktigt partnerskap med Biovitrum där kunskaps- och erfarenhetsutbyte ingår, säger Anna-Lena Kretz, vd på Poolia Personal & Lön. För mer information kontakta: Anna-Lena Kretz, vd Poolia Personal & Lön, tel: 08-555 65302 eller 073- 944 5302 Christer Ahlner, Vice President Human Resources, Biovitrum, tel: 08- 6972370 eller 070-3147619 Poolia finns inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Sälj & Marknad, Kontor, Personal & Lön, Teknik & Industri, Pedagogik, Vård, Läkemedel och Juridik. De tjänsteområden som erbjuds är personaluthyrning, rekrytering och entreprenad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/16/20020115BIT00860/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/16/20020115BIT00860/bit0001.pdf

Show as PDF