Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Ägarspridning i POOLiA Björn Örås avyttrar aktier

09:29 / 8 September 2000 Poolia Press release

Ägarspridning i POOLiA - Björn Örås avyttrar aktier Huvudägaren och styrelseordföranden i POOLiA, Björn Örås, har genom Enskilda Securities avyttrat 1 300 000 egna aktier av serie B i POOLiA, motsvarande 10,8% av rösterna och 19,4% av kapitalet. Efter försäljningen innehar Björn Örås 1 341 272 aktier av serie A och 1 786 628 aktier av serie B, motsvarande 70,4% av rösterna och 46,7% av kapitalet. Aktierna har avyttrats till svenska och internationella institutionella investerare. Huvudskälet till ägarspridningen är att tillgodose kapitalmarknadens önskemål om att öka den s.k. fria floaten och därigenom öka likviditeten i aktien. Björn Örås, som grundade POOLiA 1989, kommer även fortsättningsvis att vara huvudägare i POOLiA och fortsätta arbetet med utvecklingen av bolaget. Främst kommer Björn Örås, i sitt arbete som styrelseordförande, fokusera på POOLiA:s utlandsetablering och strategifrågor. För att täcka så kallad övertilldelning har Björn Örås lämnat Enskilda Securities en option att förvärva 100 000 aktier av serie B i POOLiA. Enskilda Securities har lånat dessa aktier, vilka motsvarar 0,8% av rösterna och 1,5% av kapitalet, av Björn Örås. Efter försäljningen och utlåningen innehar Björn Örås 1 341 272 aktier av serie A och 1 686 628 aktier av serie B, motsvarande 69,6% av rösterna och 45,2% av kapitalet. Björn Örås har åtagit sig att inte sälja några ytterligare aktier de närmaste 6 månaderna. Enskilda Securities kan komma att vidta åtgärder för att stabilisera eller bibehålla kursen på POOLiA:s aktier på nivåer som annars kanske inte skulle råda på marknaden. Sådana åtgärder kan komma att vidtas på OM Stockholmsbörsen till och med den 6 oktober 2000 och kan avbrytas när som helst. För ytterligare information, kontakta: Björn Örås, styrelseordförande i POOLiA AB tel +44 7790 90 77 89 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00070/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00070/bit0002.doc

Show as PDF