Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia fortsätter expandera: Gävle och Östersund

11:03 / 23 March 2000 Poolia Press release

Poolia fortsätter expandera: Gävle och Östersund Bemanningsföretaget Poolia fortsätter sin geografiska expansion. Poolia finns idag på tjugotre orter runtom i Sverige och kommer inom kort öppna ytterligare två regionala kontor, denna gång i Gävle och Östersund. Etableringarna innebär 100 nya arbetstillfällen. - Den geografiska expansionen utgör en del av Poolias tillväxtstrategi för att bli ett av Sveriges största bemanningsföretag. Marknaden för bemanningstjänster har hittills koncentrerats till Stockholm, Göteborg och Malmö men nu kommer personaluthyrning i allt högre grad även att erbjudas utanför storstadsregionerna, säger Poolias VD Mats Edlund. 100 nya jobb Antalet arbetstillfällen vid de nya kontoren bedöms att inom loppet av två år bli 100. Detta främst inom områdena teknik & industri, ekonomi samt kontor. Bemanningsbranschen i Sverige har de senaste sex åren präglats av en kraftig tillväxt med årliga tillväxttal på cirka 50 procent, 1999 var ökningen hela 60%. Denna starka tillväxt förväntas fortsätta och drivs bland annat av att allt fler företag fokuserar på kärnverksamheten vilket medför ökat behov av externa leverantörer av övriga funktioner. Stockholm 23 mars 2000 Poolia AB För ytterligare information kontakta: Etableringschef Jan Bengtsson, tel 08-555 651 14, mobil 073-944 51 14 VD Mats Edlund, tel. 08-555 650 50, mobiltel 073-944 50 50 Poolias affärsidé är att vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov. Poolia är för närvarande det fjärde största företaget inom bemanningsbranschen i Sverige. Poolia erbjuder personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad inom ekonomi ,bank & finans, IT, kontor, teknik & industri, juridik samt sälj & marknad. Poolia omsatte under 1999 cirka 490 Mkr och har idag över 2 000 anställda. Poolia har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxt om 76 procent och är därmed ett av Sveriges snabbast växande företag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00350/bit0002.pdf

Show as PDF