Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia fortsätter expandera

11:31 / 7 February 2000 Poolia Press release

Poolia fortsätter expandera: Luleå, Umeå och Sundsvall Bemanningsföretaget Poolia fortsätter sin geografiska expansion. Poolia finns idag på nitton orter runtom i Sverige och kommer inom kort öppna ytterligare tre regionala kontor, denna gång i Luleå, Umeå och Sundsvall. Detta är företagets första etableringar i norra Sverige. Etableringarna innebär 150 nya arbetstillfällen. - Den geografiska expansionen utgör en del av Poolias tillväxtstrategi för att bli ett av Sveriges största bemanningsföretag. Marknaden för bemanningstjänster har hittills koncentrerats till Stockholm, Göteborg och Malmö men nu kommer personaluthyrning i allt högre grad även att erbjudas utanför storstadsregionerna, säger Poolias VD Mats Edlund. 150 nya jobb Antalet arbetstillfällen vid de nya kontoren bedöms att inom loppet av två år bli 150. Detta främst inom områdena teknik & industri, ekonomi samt kontor. Bemanningsbranschen i Sverige har de senaste sex åren präglats av en kraftig tillväxt med årliga tillväxttal på cirka 50 procent, 1998 var ökningen hela 67%. Denna starka tillväxt förväntas fortsätta och drivs bland annat av att allt fler företag fokuserar på kärnverksamheten vilket medför ökat behov av externa leverantörer av övriga funktioner. Stockholm 7 februari 2000 Poolia AB För ytterligare information kontakta: Etableringschef Jan Bengtsson, tel 08-555 651 14, mobil 073-944 51 14 VD Mats Edlund, tel. 08-555 655 06, mobiltel 073-944 55 06 Poolias affärsidé är att vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov. Poolia är för närvarande det fjärde största företaget inom bemanningsbranschen i Sverige. Poolia erbjuder personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad inom ekonomi ,bank & finans, IT, kontor, teknik & industri, juridik samt sälj & marknad. Poolia omsatte under de nio första månaderna 1999 cirka 321 Mkr och har idag över 1 800 anställda. Poolia har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxt om 66 procent och är därmed ett av Sveriges snabbast växande företag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/07/20000207BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/07/20000207BIT00310/bit0002.pdf

Show as PDF