Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia startar affärsområdet Personal och Lön

11:08 / 28 December 2000 Poolia Press release

Poolia startar affärsområdet Personal och Lön Från årsskiftet bildar Personal och Lön ett eget affärsområde. Personal och Lön har tidigare funnits som en specialistenhet inom Poolia Kontor. För att möta den ökade efterfrågan väljer nu Poolia att lyfta ut Personal och Lön till ett eget affärsområde. Anna-Lena Kretz har utsetts till VD för Poolia Personal och Lön. - Vi har märkt att det finns ett stort intresse för personalfrågor hos våra kunder och vi ser under det kommande året en stark tillväxt främst inom chefs- och specialistkompetenser. Förfrågningar kommer såväl från företag med redan etablerade personalavdelningar som från företag som vill bygga upp en personalfunktion, säger Anna-Lena Kretz. Poolia Personal och Löns konsulter stöttar organisationer och företag främst i strategiska och operativa personalfrågor men kan även fungera som support i administrativa uppgifter inom bland annat löneadministration. Detta kan både gälla tillfällig förstärkning eller rekrytering till fasta tjänster. Den kompetens som Personal och Lön arbetar med har flerårig erfarenhet från området. Poolia Personal och Lön erbjuder inledningsvis sina tjänster i Stockholm och Göteborg. De flesta av Poolia Personal och Löns kunder är snabbväxande och/eller etablerade företag. De snabbväxande företagen har behov av erfarna personalchefer (motsvarande) som kan tydliggöra företagets fördelar och skapa en attraktiv arbetsplats för nya, befintliga och framtida medarbetare. De etablerade företagen behöver oftast hjälp av personer med lång erfarenhet av personalarbete för att bland annat se över behoven av utbildning och utveckling inom företagen. Poolia finns inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Sälj & Marknad, Kontor, Personal & Lön, Teknik & Industri, Juridik och Pedagogik. Tjänsteområdena som erbjuds är hyr, rekrytering och entreprenad. För ytterligare information kontakta: Anna-Lena Kretz, VD Personal och Lön, tel: 08-555 653 02, mobil: 073-944 53 02. Mats Edlund, VD Poolia, tel: 08-555 650 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/28/20001228BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/28/20001228BIT00160/bit0002.pdf

Show as PDF