Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLiA genomför riktad nyemission om 880 000 aktier

09:23 / 17 November 2000 Poolia Press release

POOLiA genomför riktad nyemission om 880 000 aktier POOLiAs styrelse har beslutat om en till institutionella investerare riktad nyemission om 880 000 aktier av serie B. Beslutet fattades med stöd av ett bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls den 7 november 2000. Emissionskursen har fastställts till 425 kronor, vilket innebär att bolaget tillförs ca 374 MSEK i nytt kapital, före emissionskostnader. Emissionskursen motsvarar en rabatt om cirka 2,3% jämfört med sista betalkurs för POOLiAs aktier av serie B den 16 november 2000. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i POOLiA att uppgå till 7 578 388, varav 1 341 272 aktier av serie A och 6 237 116 aktier av serie B. Vidare har POOLiA förbundit sig, på begäran av Enskilda Securities, att nyemittera ytterligare högst 88 000 aktier av serie B för att täcka eventuell övertilldelning, motsvarande ett kapitaltillskott om högst ca 37 MSEK. Inklusive eventuell övertilldelning kan således POOLiA tillföras totalt 411 MSEK i nytt kapital, före emissionskostnader. - Vi är mycket tillfreds med placeringen. Det visar att det finns ett stort förtroende för POOLiA från såväl svenska som internationella institutionella investerare, säger Mats Edlund, VD på POOLiA. - POOLiA är idag ett av Sveriges snabbast växande företag. Under de första nio månaderna i år har omsättningen ökat med 103 % jämfört med motsvarande period föregående år, samtidigt som lönsamheten ytterligare har stärkts. Genom nyemissionen skapar vi förutsättningar att ytterligare expandera vår verksamhet dels inom ett antal nischområden i Sverige, dels på vissa marknader utanför Sverige där det finns goda tillväxtmöjligheter. Detta avses ske såväl genom organisk tillväxt som genom ett flertal mindre förvärv. Vidare leder en till institutionella investerare riktad emission till en breddad ägarbas vilket är positivt för aktiens likviditet säger Mats Edlund, VD för POOLiA. I samband med nyemissionen kan Enskilda Securities komma att vidta åtgärder för att stabilisera eller bibehålla kursen på POOLiAs aktier på en nivå som annars kanske inte skulle råda på marknaden. Sådana åtgärder kan komma att pågå på OM Stockholmsbörsen till och med den 18 december 2000 och kan avbrytas när som helst. Enskilda Securities AB är finansiell rådgivare till POOLiA i samband med emissionen. För ytterligare information kontakta gärna: VD Mats Edlund Telefon 08- 555 65 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/17/20001117BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/17/20001117BIT00250/bit0002.pdf

Show as PDF