Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 - 30 september 2000

12:04 / 7 November 2000 Poolia Press release

Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 - 30 september 2000 * Omsättningen för perioden januari - september 2000 ökade med 103% till 652 MSEK (321). * Resultat före skatt uppgick till 52,5 MSEK (17,1) och rörelse-resultatet till 51,4 MSEK (9,2) inkl överskottsmedel från SPP med 3,7 MSEK. * Vinst per aktie uppgick till 5,52 SEK (2,11). * Expansionen fortsätter planenligt och POOLiA har under kvartalet öppnat fyra nya lokalkontor i Sverige. * Pedagogforum Nordiska AB har förvärvats. * Dotterbolag har öppnats i Finland och Danmark. * Efter periodens utgång har kallats till extra bolagsstämma i syfte att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera riktade nyemissioner av sammanlagt högst 1 100 000 aktier av serie B. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00680/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF