Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Björn Örås lånar ut 968 000 aktier i Poolia

15:02 / 21 November 2000 Poolia Press release

BJÖRN ÖRÅS LÅNAR UT 968 000 AKTIER I POOLIA Flaggar temporärt ned innehavet från 69,5 till 61,5 procent av rösterna och från 45,1 procent till 30,7 procent av kapitalet i POOLiA Björn Örås har slutit avtal med SEB och Enskilda Securities om att genom aktielån låna ut 968 000 aktier av serie B i POOLiA AB. Utlåningen sker för att möjliggöra den riktade nyemission i POOLiA som genomförs under ledning av Enskilda Securities. Björn Örås innehav före utlåningen är 3 027 900 aktier, varav 1 686 628 aktier av serie B och 1 341 272 aktier av serie A motsvarande 45,1 procent av det totala antalet aktier i POOLiA och 69,5 procent av det totala antalet röster efter utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Under den tid aktierna är utlånade kommer Björn Örås ägarandel i POOLiA att motsvara 30,7 procent av aktierna och 61,5 procent av rösterna i POOLiA efter utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Låneavtalet löper till och med den 31 mars 2001 men kan lösas i förtid. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/21/20001121BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/21/20001121BIT00990/bit0002.pdf

Show as PDF