Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Björn örås återfår 968 000 aktier i Poolia

14:01 / 30 November 2000 Poolia Press release

BJÖRN ÖRÅS ÅTERFÅR 968 000 AKTIER I POOLiA Björn Örås har i idag återfått samtliga av de 968 000 aktier av serie B i POOLiA AB som lånades ut den 21 november 2000 för att möjliggöra den riktade nyemissionen av aktier i POOLiA som offentliggjordes den 17 november 2000. Björn Örås innehav i POOLiA uppgår därmed till 3 027 900 aktier, varav 1 686 628 aktier av serie B och 1 341 272 aktier av serie A, motsvarande 39,4 procent av det totala antalet aktier och 64,3 procent av det totala antalet röster i POOLiA efter nyemissionen och utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Not for distribution in the United States or Canada ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/30/20001130BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/30/20001130BIT01090/bit0002.pdf

Show as PDF