Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Ny ledning i POOLiA

23:00 / 29 January 2000 Poolia Press release

Ny ledning i POOLiA - Ny VD - Mats Edlund - Ny vice VD - Susanne Nyström - Ny styrelseordförande - Björn Örås Vid ett extra styrelsemöte i Poolia AB idag lördag beslutades att bolagets grundare samt nuvarande verkställande direktör Björn Örås lämnar VD-posten och blir bolagets styrelseordförande. Ny verkställande direktör blir Mats Edlund, idag verkställande direktör i tjänsteområde Poolia Teknik & Industri samt Poolia Entreprenad. Ny vice verkställande direktör med ansvar för affärsutveckling, blir Susanne Nyström som också kvarstår som verkställande direktör för Poolia Väst AB. * Det har varit fantastiskt stimulerande att som VD leda Poolia under de tio första åren. Tillväxten både för branschen och Poolia har varit enastående och jag ser fram emot nästa tioårsperiod som liksom den föregående kommer att innebära en mycket kraftig tillväxt både i och utanför Sverige. Efter tio år som VD är det naturligt att lämna över det operativa ansvaret för bolaget. Mats Edlund har mitt fulla förtroende och stöd i arbetet med Poolias fortsatta expansion och vi kommer att med gemensamma krafter förverkliga Poolias visioner. Som styrelseordförande och huvudägare i Poolia kommer jag att ägna mig åt bolagets strategiska frågor, säger Björn Örås. * Jag har fått ett stort förtroende av styrelsen. Poolia är ett företag med otroligt många duktiga medarbetare och dessutom en härlig och vinnande företagskultur, det gör jobbet extra roligt. Som ny VD i Poolia kommer jag att dra nytta av mina erfarenheter från större företag. Jag kommer att fokusera på expansionsarbetet, såväl av tjänster som geografiskt. Därtill kommer försäljning och produktivitet att få ökad prioritet, säger Mats Edlund. Mats Edlund, 36 år, är civilingenjör och har varit anställd i Poolia sedan 1998. Mats Edlund har tidigare haft ledande befattningar på bl a ICL, Ericsson och Nokia. Susanne Nyström, 39 år, civilekonom, är förutom vice verkställande direktör i Poolia AB även verkställande direktör för Poolia Väst AB. Susanne Nyström har varit anställd i Poolia sedan 1998 och har dessförinnan innehaft ett flertal ledande befattningar inom ICA-koncernen. Susanne Nyström innehar styrelseuppdrag i bl a Handelshögskolan i Göteborg samt Skandias regionala bolag i Göteborg. Övriga förändringar i styrelse och ledning Björn Örås blir ny styrelseordförande och ersätter nuvarande styrelseordförande Maria Lilja som blir kvar i styrelsen som ledamot. Bo Eriksson lämnar sin post som vice verkställande direktör. Björn Örås aktieinnehav i Poolia AB är oförändrat. POOLiA AB (publ) Styrelsen Stockholm den 29 januari 2000 För ytterligare information kontakta: Styrelseordförande Björn Örås, tel 08-555 650 14 , mobil 073-944 50 14 Verkställande direktör, Mats Edlund, tel 08-555 655 06 mobil 073-944 55 06 Vice verkställande direktör, Susanne Nyström, tel 031-743 20 00, mobil 0704-26 60 20 Styrelseledamot, Maria Lilja, mobil 070-675 45 52 POOLiAs affärsidé är att vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov. POOLiA erbjuder Personaluthyrning, Rekrytering och Personalentreprenad inom Ekonomi, IT, Kontor, Teknik & Industri, Juridik samt Sälj & Marknad. Omsättningen uppgick under de tre första kvartalen 1999 till cirka 321 Mkr och antalet anställda är idag över 1.800. POOLiA har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxt om 63 procent och är därmed ett av Sveriges snabbast växande företag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/29/20000131BIT00120/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/29/20000131BIT00120/bit0002.doc

Show as PDF