Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Poolia startar affärsområdet Personal och Lön

Poolia startar affärsområdet Personal och Lön Från årsskiftet bildar Personal och Lön ett eget affärsområde. Personal och Lön har tidigare funnits so...

11:08 / 28 Dec Poolia Press release

Björn örås återfår 968 000 aktier i Poolia

BJÖRN ÖRÅS ÅTERFÅR 968 000 AKTIER I POOLiA Björn Örås har i idag återfått samtliga av de 968 000 aktier av serie B i POOLiA AB som lånades ut den 21 ...

14:01 / 30 Nov Poolia Press release

Poolia och Framfab samarbetar kring nya jobb

Poolia och Framfab samarbetar kring nya jobb Poolia och Framfab har träffat ett exklusivt avtal för att stötta de 340 personer som idag förklarats öv...

15:42 / 22 Nov Poolia Press release

Björn Örås lånar ut 968 000 aktier i Poolia

BJÖRN ÖRÅS LÅNAR UT 968 000 AKTIER I POOLIA Flaggar temporärt ned innehavet från 69,5 till 61,5 procent av rösterna och från 45,1 procent till 30,7 p...

15:02 / 21 Nov Poolia Press release

Utnyttjande av övertilldelningsoption i poolia

UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTION I POOLIA Enskilda Securities har idag till fullo utnyttjat den övertilldelningsoption avseende 88 000 aktier av...

12:37 / 21 Nov Poolia Press release

Bemyndigande om riktad nyemission

Bemyndigande om riktad nyemission Extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) bemyndigade idag bolagets styrelse att besluta om en eller flera riktade nyem...

17:57 / 7 Nov Poolia Press release

Poolia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Poolia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma Styrelsen för Poolia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 november 2000. Stämman föreslås b...

15:59 / 20 Oct Poolia Press release

Poolia öppnar kontor i Ludvika

Poolia öppnar kontor i Ludvika Bemanningsföretaget Poolia fortsätter sin geografiska expansion. Poolia finns idag på 28 orter runtom i Sverige och nu...

13:12 / 12 Oct Poolia Press release

Poolia delar ut nya tidningen Everyday

Poolia delar ut nya tidningen Everyday Under stor sekretess har Poolia rekryterat över 100 tidningsutdelare för den nya eftermiddagstidningen Everyda...

11:46 / 28 Aug Poolia Press release

Poolia öppnar kontor i Danmark

Poolia öppnar kontor i Danmark Poolia startar egen bemanningsverksamhet i Köpenhamn och därmed fortsätter Poolias expansion utomlands. Med tiden kom...

17:10 / 24 Aug Poolia Press release

Poolia öppnar kontor i Finland

Poolia öppnar kontor i Finland Till VD för Poolia Finland har utsetts Heini Savio. Därmed är det också klart att Poolia startar egen bemanningsverksa...

16:19 / 15 Aug Poolia Press release

Poolia köper pedagogföretag

Poolia köper pedagogföretag Bemanningsföretaget Poolia köper det Göteborgsbaserade Pedagogforum Nordiska AB. Bolaget namnändras till Poolia Pedagogik...

16:25 / 14 Jul Poolia Press release

Ordinarie bolagsstämma i Poolia AB

Ordinarie bolagsstämma i Poolia AB Vid ordinarie bolagsstämma i Poolia AB omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Maria Lilja, Ulf Sallnäs, Gunnar ...

19:16 / 11 Apr Poolia Press release

Poolia fortsätter expandera

Poolia fortsätter expandera: Luleå, Umeå och Sundsvall Bemanningsföretaget Poolia fortsätter sin geografiska expansion. Poolia finns idag på nitton ...

11:31 / 7 Feb Poolia Press release

Ny ledning i POOLiA

Ny ledning i POOLiA - Ny VD - Mats Edlund - Ny vice VD - Susanne Nyström - Ny styrelseordförande - Björn Örås Vid ett extra styrelsemöte i Poolia AB...

23:00 / 29 Jan Poolia Press release

Göteborgskontoret bara växer och växer

Göteborgskontoret bara växer och växer. Från 35 till 700 konsulter på 18 månader Bemanningsbranschen har slagit rot i Västsverige. Efterfrågan på ti...

14:20 / 25 Jan Poolia Press release