Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

PION Group

PION Group

PION Group AB: PION Group rekryterar Nils Carlsson som ny VD och koncernchef

20:51 / 18 July 2023 PION Group Press release

Nils Carlsson, en välrenommerad ledare inom svenskt näringsliv, kommer att tillträda sitt nya uppdrag i november, då han tar över befattningen från tf vd Mats Kullenberg. Kullenberg kommer att fortsätta sitt engagemang inom koncernen i rollen som Senior Advisor.

Nils Carlsson kommer direkt från sin position som vd och koncernchef för Resurs Bank, där han framgångsrikt drivit bankens tillväxt med en stark inriktning på datadriven innovation för att förbättra kundupplevelsen. Hans erfarenheter sträcker sig över ett antal olika branscher, inklusive ledande befattningar på bolag som Fortnox, Electrolux och Europolitan (nuvarande Telenor Sverige). Han har också tjänstgjort i ett antal styrelser, vilket inkluderar PION Group, där hans intresse för företagets verksamhet först väcktes.

 "Jag är oerhört stolt och glad över att välkomna Nils Carlsson som ny vd och koncernchef för PION Group. Rekryteringen av Nils med hans bakgrund inom starka tillväxtresor där han byggt flera små bolag till stora jättar samt erfarenhet av börsen, digitalisering och omställning blir ett viktigt led i vår nya affärsstrategi där vi ämnar ta PION Groups positionering och nya erbjudande till nästa nivå för att framtidssäkra både egna bolag och kunders verksamheter med rätt kompetens och digitala verktyg. Det är här Nils Carlsson kommer in med sin utomordentliga helhetssyn och kompetens. Jag kan inte tänka mig en bättre vd som kan hjälpa hela koncernen att nå de uppsatta målen med sitt tydliga ledarskap som sätter människan i fokus; precis som vi på PION Group gör", säger Lars Kry, styrelseordförande för PION Group.

"PION Group representerar över 3 600 talanger som tillför kunskap i alla delar av svenskt näringsliv. Jag är särskilt intresserad av det spännande uppdraget att stärka den mänskliga kompetensen och utvecklingspotentialen genom att utnyttja teknik och automatisering. Denna människocentrerade tillväxtresan kommer att vara kärnan i mitt arbete för att ytterligare bygga och stärka PION Group", tillägger Nils Carlsson, vd och koncernchef PION Group.

PION Group har som mål att fram till och med 2026 uppnå en årlig tillväxt om minst 20 procent och en EBITA marginal om minst 5 procent. Bolagets nya strategi och uppdaterade finansiella mål tar hänsyn till den automatisering arbetsmarknaden nu genomgår. PION Group föddes med  syftet att samla konsultföretag under ett tak där synergieffekter och kunskapsdelning ger snabbare utveckling. Under det gångna året har PION Group förvärvat SaaS-lösningar som Whippy, Roi/Workspace Recruit samt konsultbolaget Dreamwork.

"Jag vill tacka Mats för hans framgångsrika insatser som tf vd och koncernchef och jag ser fram emot att följa hans arbete i rollen som Senior Advisor. Mats är en driven entreprenör som på kort tid tagit stora kliv för koncernens utveckling i enlighet med vår nya strategi", avslutar styrelseordförande Lars Kry i en kommentar till beskedet.

Denna information är sådan som PION Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-18 20:51 CET.

Om PION Group:

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer här www.piongroup.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/