Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

PION Group

PION Group

PION Group AB - Årsredovisning 2022

07:00 / 6 April 2023 PION Group Press release

Årsredovisning för PION Group AB (publ) avseende räkenskapsåret 2022 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.piongroup.se (http://www.poolia.se) och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2023 klockan 07.00 (CEST).

Om PION Group AB

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Poolia, Uniflex, Workspace Recruit, Whippy, Dreamwork, Roi Rekrytering, Lisberg Executive Search och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer på www.piongroup.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/