Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Penneo

Penneo

Orientering om forløb af ordinær generalforsamling i Penneo

18:14 / 10 April 2024 Penneo Press release

Selskabsmeddelelse nr. 13-2024

København, 10. april 2024

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 10. april 2024, kl. 15.00, som en generalforsamling med fysisk deltagelse på Penneos adresse, Enghavevej 40, 4., 1674 København V. Generalforsamlingen blev samtidig livestreamet via Penneos investorportal.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport for 2023
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Advokat Jakob Vig Schnack var af bestyrelsen udpeget som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 223.966,54 aktier, svarende til 32,93 % af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominelt kr. 680.114,12. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 11.198.327 stemmer, svarende 32,93 % af det samlede antal stemmer på 34.005.706.

Ad pkt. 1
Bestyrelsesformanden aflagde beretningen.

Tre aktionærer tog ordet, herunder ATP. ATP bemærkede en tilfredshed om at nå et kompromis i forlængelse af den aflyste EGM. De øvrige aktionærer havde spørgsmål til strategien, som Viking Venture ved Jostein Vik besvarede. 

Ad pkt. 2
Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2023 til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning.

Ad pkt. 3
Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad pkt. 4
Bestyrelsen præsenterede vederlagsrapporten for 2023 samt udkast til vederlag for 2024 for bestyrelsen.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen til vederlagsrapporten.

Ad pkt. 5
Bestyrelsen havde foreslået genvalg til bestyrelsen af Morten Kenneth Elk og Rikke Stampe Skov samt nyvalg af Jostein Vik, Eske Gunge og Kasper Behrens.

Morten Kenneth Elk og Rikke Stampe Skov blev genvalgt og Jostein Vik, Eske Gunge og Kasper Behrens blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

På det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, organiserede bestyrelsen sig med Jostein Vik som formand for bestyrelsen.

Ad pkt. 6
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad pkt. 7

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dirigent:

Jakob Vig Schnack

Advokat, Partner
jas@elmann.dk

Om Penneo 

Penneo combines digital signing and Know Your Customer (KYC) workflows into a single platform that streamlines critical business processes for anti-money-laundering regulated B2B companies.

Founded in Copenhagen and operating throughout Europe, Penneo is fast becoming the go-to platform for companies looking to save time on administrative tasks while ensuring complete regulatory compliance and peace of mind for themselves and their clients. Penneo is already trusted by +2,900 companies - including the world's leading auditors.

Following our listing on Nasdaq Copenhagen Main Market in April 2022, we are now more than ever in a position to execute our European expansion strategy and scale our operations to maximize value to our existing and future customers.

For information about Penneo, please visit https://penneo.com/investors

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/