Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzon senarelägger publiceringen av årsredovisningen 2022

08:05 / 22 March 2023 Ovzon Press release

Styrelsen i Ovzon AB har fattat beslut om att flytta fram publiceringen av årsredovisningen för 2022 till den 30 mars 2023. Tidigare kommunicerat datum var 24 mars 2023. Anledningen till senareläggningen är den ökade reservering av osäkra kundfordringar som kommunicerades tidigare idag och de effekter detta fått på den ekonomiska redovisningen.

Om Ovzon 

Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon's SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/