Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Internationella teleunionen förlänger regulatorisk tidsfrist avseende banposition för Ovzon 3

10:59 / 28 March 2023 Ovzon Press release

Styrelsen för regulatoriska frågor, Radio Regulations Board (RRB), inom den Internationella teleunionen (ITU) har den 27 mars 2023 godkänt en förlängning av Ovzons regulatoriska tidsfrist för användandet av spektrumet, Bring Into Use (BIU), för banpositionen 59,7° öst. Banpositionen avses användas för satelliten Ovzon 3.

RRB har förlängt BIU-tidsgränsen till den 31 december 2023, vilket gör det möjligt för Ovzon att fortsätta planeringen för placering av satelliten Ovzon 3 i banpositionen 59,7° öst. Förlängningen behövs givet den tidigare tillkännagivna (3 februari 2023) nya tidsplanen för uppskjutningen av Ovzon 3 och stödjer en uppskjutning i den första delen av det nuvarande tidsfönstret juli - september 2023. En uppskjutning som sker sent i det uppskjutningsfönstret kan kräva ytterligare godkännanden från RRB. Ovzon arbetar aktivt och kontinuerligt med satellittillverkaren (Maxar) och uppskjutningsleverantören (SpaceX) för att färdigställa och lansera satelliten.

"Vi är nöjda med RRB:s beslut. Vi kommer fortsätta att vara djupt engagerade i att noggrant övervaka varje detalj som påverkar sluttillverkning- och uppskjutningsschemat för satelliten Ovzon 3. Vi kommer att arbeta aktivt för att säkerställa att uppskjutning av satelliten är synkroniserad med de regulatoriska besluten. Vi är fortsatt fokuserade på att vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att Ovzon 3-satellitens unika kapacitet och förmåga når sin omloppsbana", säger Per Norén VD för Ovzon.

ITU är en specialiserad organisation inom Förenta nationerna som reglerar och administrerar den internationella användningen av radiofrekvenser, täckningsområden och prioriteringar för den globala flottan av satelliter. Ovzon har spektrum registrerat hos ITU för tolv banpositioner i den geostationära omloppsbanan. Godkännandena från RRB var specifika för ansökningarna för banpositionen vid 59,7° öst.

Om Ovzon 

Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon's SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/