Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzon senarelägger uppskjutningen av Ovzon 3 till senare delen av 2022

07:30 / 18 February 2022 Ovzon Press release

Ovzon meddelar idag att uppskjutningen av satelliten Ovzon 3 kommer att försenas, men är planerad att ske under senare delen av 2022. Senareläggningen är en konsekvens av fortsatta brister och förseningar i leveranser av nyckelkomponenter som påverkar färdigställandet av Ovzon 3 och ett stort antal andra satelliter i branschen.

Förseningen kommer inte att påverka Ovzon nuvarande affärer och leveranser till befintliga eller nya kunder eftersom bolaget sedan tidigare strategiskt säkrat leasad satellitkapacitet för Ovzons efterfrågade SATCOM-as-a-Service-erbjudande.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Ovzon 

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta Satcom-as-a-Service erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Myndigheter, Räddningstjänster, Bevakningstjänster, Marin, Flyg, NGOs och Media. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.ovzon.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/