Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzons valberedning inför årsstämman 2022

10:00 / 29 September 2021 Ovzon Press release

Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2022 består av representanter utsedda av de tre största ägarna, samt bolagets ordförande.

Valberedningen består av Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Thomas Ehlin utsedd av Fjärde AP-fonden samt Magnus René, styrelseordförande Ovzon.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ovzons valberedning kan göra det via e-post till: andreas.hofmann@oresund.seeller på telefon 08 402 33 03 eller med brev till Ovzon AB, Attn.Valberedningen, Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna, senast den 15 mars 2022.

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.ovzon.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/