Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ändring av antal aktier och röster i Ovzon AB

17:00 / 30 September 2021 Ovzon Press release

I september, 2021 har antalet aktier och röster förändrats med anledning av den riktade emission ("Nyemissionen") som beslutades av styrelsen i september 2021.

Antalet aktier och röster har ökat med 4,660,988.

Det totala antalet aktier och röster uppgår per den 30 september 2021 till 51,270,876.

Denna information är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september, 2021 kl. 17:00 CEST.

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.ovzon.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/