Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ovzon AB (publ)

14:35 / 21 April 2021 Ovzon Press release

Flaggningsmeddelande i Ovzon AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559079-2650 Ovzon AB (publ)
Instrument SE0010948711 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 623 607
Antal rösträtter 3 623 607
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2021-04-20
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 673 012
 - direkt innehavda rösträtter 3 673 012
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,94 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,94 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,94 % 3 673 012
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,94 % 3 673 012
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 673 012
 - andel av rösträtter 7,94 %
 
Kommentar
Flaggning med anledning av byte från First North till upptagande av Ovzons aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista per 2021-04-20.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/