Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzon får order på 9,8 MUSD från den italienska brand och räddningstjänsten

21:30 / 31 December 2021 Ovzon Press release

Ovzon har säkrat en order, värderad till totalt 9,8 MUSD, för 14 månaders SATCOM-as-a-Service till den italienska brand och räddningstjänsten. Ordern omfattar hela kapaciteten för en av Ovzons kraftfulla styrbara satellitantenner, 21 Ovzon T6 On-The-Pause terminaler och 21 Ovzon On-The-Move terminaler. Servicen kommer att levereras stegvis och påbörjas sent under första kvartalet, 2022. Ovzon kommer att leda och leverera tjänsten i samarbete med bolagets italienska partner Gomedia Satcom som kommer att använda Gomedias Teleport och First Line Customer Support i Catania, Italien.

Med hjälp av Ovzons SATCOM-as-a-Service kan den italienska brand och räddningstjänsten (Corpo dei Vigili del Fuoco) lösa sitt ökande behov av snabb, tillförlitlig och högpresterande kommunikationslösningar. Med hjälp av Ovzons integrerade satellittjänst kommer den italienska brand och räddningstjänsten att etablera ett säkert kommunikationsnätverk för att stödja behovet av hög överföringshastighet för data och röstkommunikation samt för överföring av högupplöst video.

"Bränder är ett ökande hot i Italien, då de globala klimatförändringar drabbar bland annat medelhavsområdet. Den ökande komplexiteten och risken i räddningsuppdragen i området kräver snabb och tillförlitlig kommunikation och Ovzon's satellitkommunikation är en perfekt lösning för detta viktiga behov.", säger Gaetano Morena, CEO på Gomedia Satcom.

"Effektiv kommunikation vid räddningsinsatser kräver omedelbar samordning mellan beslutsfattare och räddningspersonal, särskilt då olika enheter samverkar. Vi är mycket stolta att få förtroendet att leverera vår högpresterande tjänst till den italienska brand och räddningstjänsten, en mycket krävande kund i satellitindustrin. Vi är glada att jobba med vår partner Gomedia Satcom och tillsammans leverera en världsledande satellitkommunikationslösning till denna viktiga referenskund.", säger Per Norén, CEO på Ovzon.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.ovzon.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/