Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzon får förnyad order från Airbus för UK MoD

09:00 / 20 December 2021 Ovzon Press release

Ovzon har erhållit ett förnyat kontrakt via Airbus från Storbritanniens försvarsdepartement (UK MoD). Kontraktet gäller för fortsatt utnyttjande av Ovzon's SATCOM-as-a-Service vilket inkluderar satellitkapacitet och Ovzon's industriledande mobila satelitterminaler.

Ordern är en 6 månaders förlängning av den första ordern som Ovzon erhöll tidigare i år.
Värdet på ordern är 4,85 miljoner SEK. Förlängningen börjar gälla från februari 2022.
Ovzon tjänster har redan framgångsrikt använts i ett antal olika scenarier och i varierande miljöer av UK MoD. Bland annat har kunden använt Ovzon mobila satelitterminaler för att skapa ett tillfälligt nätverk över ett större geografiskt område med den kapacitet som krävs för att integrera ett antal olika applikationer såsom röst och radiotjänster samt överföring och streamning av video.
"Vi är mycket nöjda att Airbus har förlängt denna order med Storbritanniens försvarsdepartement. Vi är hedrade att få bekräftelse på att kunden har ett stort förtroende för Ovzon's integrerade SATCOM-as-a-Service. Vi vet att kunden ställer höga krav på mobilitet, satellitkapacitet och pålitlighet i de kritiska situationer dessa organisation verkar i. Vårt mål är att fortsätta uppfylla dessa krav genom design, utveckling och innovation av våra produkt och tjänster", säger Ovzon's VD, Per Norén.

Om Ovzon 

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta Satcom-as-a-Service erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Räddningstjänster, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.ovzon.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/