Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzons tjänst i bruk i Italien

11:00 / 11 March 2020 Ovzon Press release

Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit används för närvarande av italienska myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av Corona-viruset. Italienska civilförsvaret och armén använder tjänsten för att upprätta tillförlitlig bredbandskommunikation, främst för videokonferens, mellan personal i fält i de drabbade "röda zonerna" och huvudkontoret för ministerrådet i Rom.

I december 2019 tecknade Ovzon ett samarbetsavtal i med italienska Gomedia Satcom och samtidigt säkrade Ovzon och Gomedia en första order från den italienska armén. Ovzons tjänst är nu i drift i norra Italien.

Myndighetspersonal som arbetar med att förhindra spridning av viruset är mestadels i fält, på anslutningsvägarna till de "röda zonerna" där viruset spridits mest, och de är kontinuerligt i rörelse. Bredbandskommunikation via Ovzons tjänst har också etablerats i tält och i tillfälliga byggnader där olika typer av service tillhandahålls till lokalbefolkningen, i områden där ingen fast nätinfrastruktur finns tillgänglig, eller är otillräcklig.

"Pålitlig kommunikation mellan fältpersonal och beslutsfattare är mycket viktigt i situationer som denna. Ovzons terminaler är enkla att använda, bärbara och ger pålitlig kommunikation. Detta är ett utmärkt exempel på hur Ovzon's tjänster används för att upprätthålla kommunikation i krissituationer och vi är glada att vår service kan hjälpa till", säger Magnus René, VD för Ovzon.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se,är bolagets Certified Adviser.

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Solna, Sverige och Bethesda, MD och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/