Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzon säkrar förnyade kontrakt från IGC

08:00 / 16 March 2020 Ovzon Press release

Ovzon har säkrat förnyade kontrakt, värderade till totalt 6,9 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC.

Kontrakten avser Ovzons satellitkommunikationstjänst för det andra halvåret av budgetåret 2020, fram till september 2020. Den totala ordervolymen för DoD för budgetåret är därmed ca 20,6 MUSD. Den lägre volymen under andra halvåret beror på förändrade geografiska behov och budgetbegränsningar. Med lanseringen av nya terminaler, tillgänglighet till bättre satellitkapacitet och Ovzon 3 som skjuts upp hösten 2021 förväntas kontrakten med DoD fortsätta även under kommande budgetår.

Den nuvarande servicen, som använder leasad satellitkapacitet, kommer att utökas med Ovzons egna satellit Ovzon 3 under 2021. Ovzon-3 är ett viktigt steg för att revolutionera satellitbaserat mobilt bredband, med högsta bandbredd och med de minsta terminalerna. Ovzon 3 är den första av ett antal egna planerade satelliter, som skall ge global räckvidd med Ovzons service.

 

"Vi är glada att få förnyat förtroende för denna service för US DoD och stolta över att se att våra kunder är mycket nöjda med vår högpresterande Ovzon-tjänst. Dessa resultat uppnås med användning av hyrd kapacitet från tredjepartssatelliter, mobila terminaler och effektiv, tillförlitlig support. Med vår kommande satellit Ovzon 3 kommer vi att förbättra vår service och vårt erbjudande ytterligare.", säger Magnus René, VD för Ovzon.

 

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 08.00 CET.

 

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se,är bolagets Certified Adviser.

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Solna, Sverige och Bethesda, MD och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/