Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon AB: Ovzon får order från nationella brandförsvaret i Italien

14:23 / 22 December 2020 Ovzon Press release

Ovzon har fått en order på satellittjänster från Italienska inrikes-ministeriet för nationella brandförsvaret i Italien. Ordern avser Ovzons nyligen lanserade satellittjänst Ovzon GO under 12 månader och det initiala ordervärdet är på ca 200 kUSD.

Ordern kommer genom Ovzons italienska distributör Gomedia Satcom. Ovzon utsåg Gomedia till distributör i Italien i december 2019 och under 2020 har Gomedia säkrat flera affärer med Italienska kunder, däribland Italienska försvaret och RAI.

"Organisationer för katastrofhantering, såsom nationella brandförsvar är beroende av tillförlitlig mobil kommunikation med hög överföringshastighet. Ovzons lösningar med de minsta terminalerna och den högsta datahastigheten uppfyller och överträffar dessa krav. Den här applikationen är ett bra exempel på hur Ovzons tjänster används för kommunikation i katastrofsituationer och vi är glada att kunna hjälpa dessa organisationer",
säger Magnus René, VD på Ovzon.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se,är företagets certifierade rådgivare.

För ytterligare information, kontakta;

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Solna, Sverige och Bethesda, MD och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/