Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

OssDsign

OssDsign

OssDsign AB: OssDsign tilldelas Innovative Technology Contract från Vizient för OssDsign Cranial PSI

14:30 / 16 December 2021 OssDsign Press release

Uppsala, 16 December 2021 - OssDsign AB (publ) meddelar idag att bolaget har tilldelats ett "Innovative Technology Contract" för sitt patientspecifika kranialimplantat OssDsign Cranial PSI från Vizient, Inc. (http://www.vizientinc.com/), USA:s största medlemsdrivna företag med syfte att förbättra hälsovården. Kontraktet tilldelades baserat på en rekommendation från hälsovårdsexperter i ett av Vizents medlemsstyrda råd. Genom denna rekommendation uppmärksammas Vizents medlemmar på att implantatet har unika egenskaper som potentiellt kan medföra förbättringar inom hälso- och sjukvården.

Ett Innovative Technology Contract rekommenderas efter en interaktiv granskning av produkter inom ramarna för Vizient Innovative Technology Program. Vizient medlemsledda råd identifierar produktkoncept som har potential att förbättra den kliniska vården, patientsäkerheten, säkerheten för vårdpersonal eller affärsverksamheten i sjukvårdsorganisationer.

OssDsign Cranial PSI är ett patientspecifikt kranialimplantat som är utformat för rekonstruktion av skallbensdefekter, ett behandlingsområde där postoperativa infektioner har visat sig vara en vanlig komplikation. Implantatet är tillverkat av 3D-utskrivet titan av medicinsk kvalitet som är täckt av en kalciumfosfatkomposition. Medan titanskelettet stabiliserar implantatet och motstår fysisk och mekanisk påfrestning, ger den unika kalciumfosfatkompositionen läkande och regenerativa egenskaper som möjliggör återväxt av patientens eget ben. Med tiden bryts den osteokonduktiva keramiska komponenten ned och ersätts med ben, vilket gör att patienten får ett välintegrerat implantat med potential att hålla livet ut.

"Att OssDsign Cranial PSI har tilldelats ett Innovative Technology Contract är ett tydligt och starkt bevis på den höga innovationsnivån i vår benersättningsteknik, som gång på gång resulterat i att lägre komplikationsfrekvenser observerats hos patienter som genomgår skallbensoperationer. Vi ser fram emot att erbjuda medlemmarna i Vicients omfattande nätverk våra produkter och ställa vår expertis till förfogande för att säkerställa bättre kliniska resultat hos patienterna", säger Morten Henneveld, vd, OssDsign.

"Hälsovårdsexperter i Vizient medlemsråd utvärderade OssDsign Cranial PSI som en del av vårt program för innovativ teknik", säger Debbie Archer, inköpschef och ledare för Vizient Innovative Technology Program. "Rådet tillstyrkte kontraktet, vilket visar att OssDsign Cranial PSI har en eller flera egenskaper som skiljer den från liknande produkter och har potential att åstadkomma en betydelsefull förbättring av hälso- och sjukvården. Vi gratulerar OssDsign!"

Vizient har en mångsidig medlemsbas som omfattar akademiska medicinska centra, pediatriska inrättningar, kommunala sjukhus, integrerade nätverk för vårdleveranser och vårdgivare som tillhandahåller annan vård än akutvård och representerar en årlig inköpsvolym på mer än 110 miljarder USD. Genom sitt program för innovativ teknik samarbetar Vizient med medlemsledda råd och arbetsgrupper för att utvärdera produkter med avseende på deras potential att bidra till verklig innovation inom hälso- och sjukvården. Vizient kan tilldela ett kontrakt till produkter som bedöms vara värda beteckningen Innovativ teknik utanför den konkurrensutsatta anbudscykeln.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, vd, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och ett standardiserat syntetiskt bentransplantat för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/