Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Oscar Properties

Oscar Properties

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

13:57 / 16 January 2023 Oscar Properties Press release

Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556870-4521 Oscar Properties Holding AB
Instrument SE0016278303 Aktie / A
Innehavare Dragfast AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 21 500 000
Antal rösträtter 21 500 000
 
Transaktionen
Datum 2023-01-11
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 22 225 318
 - direkt innehavda rösträtter 22 225 318
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 15,47345 %
 - direkt innehavda rösträtter 15,47345 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,47345 % 22 225 318
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,47345 % 22 225 318
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 22 225 318
 - andel av rösträtter 15,47345 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/