Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Oscar Properties

Oscar Properties

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

00:52 / 31 December 2022 Oscar Properties Press release

Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556870-4521 Oscar Properties Holding AB
Instrument SE0016278303 Aktie
Innehavare Kvalitena AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 19 237 564
Antal rösträtter 19 237 564
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-12-27
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 237 564
 - direkt innehavda rösträtter 9 237 564
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 6,43 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,43 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,43 % 9 237 564
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,43 % 9 237 564
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/